Số 16, Quôc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh